A Bos-Genetic Kft-t 1985-ben hazai és német szakmai befektetők alapították. Az alapítók a hazai ivadékteljesítmény vizsgálatban való markáns részvételt tűzték ki célul. A kezdetekkor Németországból behozott bikák szaporítóanyagát és importált bikaspermát értékesített a cég. Ezzel párhuzamosan fiatal tenyészbikák vásárlására is sor került, akik 1991-től kezdve folyamatosan kerültek indításra a hazai ivadékteljesítmény vizsgálati (ITV) programban.
Az először elindított bikák eredményei meggyőzték az akkori cég vezetését, hogy a helyes út a magyar ITV programban előzetesen megmérettetett és így a hazai környezetben tenyészértéket szerzett bikák előállítása, tenyésztése.

A működés korai szakaszaiban évente 5-8 bikát indított el a Bos-Genetic Kft. A 90-es évek második felére az indított létszám 15-17 bikára emelkedett. A cég anyagi helyzete és a gazdasági környezet 2004-ben tette lehetővé új bikaistálló építését, amit a megnövekedett bikaállomány is mindinkább sürgetett. A beruházás elkészültével 150 bika elhelyezésére nyílt lehetőség. Ennek köszönhetően a hazai ITV programban is jelentősebb mértékben tud részt venni a vállalat. 2004-től a cég által évenként elindított bikák létszáma eléri a 30 darabot. Ezzel a Bos-Genetic Kft. adja a hazai ITV programban elindított bikák legnagyobb részét.

Fiatal tenyészbikáinkat külföldről és Magyarországról vásároljuk. A bikák kiválasztásánál nagy hangsúlyt fektetünk a szülői háttérre. Szem előtt tartjuk az anya termelését, küllemét illetve a mögötte levő tehéncsaládot. A jó szülői háttér mellett fontos választási szempontnak tartjuk a bika fenotípusát. Valljuk, hogy a jó fenotípusban kell keresni a jó genotípust!
Döntéseinknél természetesen az elmúlt években mind nagyobb teret kapó genomikus tenyészértéket is figyelembe vesszük. Mostanra valamennyi, Martonvásáron álló tenyészbika rendelkezik genom információval.

Szelekciós szempontjaink helyességét az elért eredmények alátámasztják. Eddigi munkánk elismeréseként tenyészbikáink több alkalommal – 2003-tól minden évben - nyerték el az „Év Tenyészbikája” címet, kapnak nemzetközi szakújságokban publicitást.

A Bos-Genetic Kft. az elmúlt években – a holstein-fríz fajtánál - a spermaértékesítés területén piacvezető pozíciót tölt be. 2011-ben a cég piaci részesedése 23,58 százalékot ért el.

Fokozatosan fejlődik export tevékenységünk is. Jelenleg számos nyugat-európai ill. kelet-európai országban értékesítünk szaporítóanyagot, több ország ITV programjában veszünk részt bikáinkkal (Németország, Franciaország, Olaszország, Csehország).

A vállalat üzleti sikerét annak a stratégiának köszönheti, hogy bikái szaporítóanyagát versenyképes áron, magas értéket képviselve értékesíti. A cég vezetői felismerték, hogy csak akkor lehet folyamatos sikereket elérni, ha a tenyésztők magas szintű elégedettsége permanensen biztosított.
Célunk, hogy minőségi tenyészbikáinkkal hozzájáruljunk a hazai szarvasmarha tenyésztés folyamatos fejlődéséhez. A különböző szakmai kiállításokon ivadékcsoportok és tenyészállatok bemutatásával kívánjuk népszerűsíteni a Magyar Holstein-Fríz fajtát.
Érezve az Önök elismerő bizalmát, tudjuk, hogy a hazai ITV programért végzett munkánk nem önmagáért való.

A tenyésztő partnereink ítéletei és az elért eredmények alapján büszkén mondhatjuk, hogy a Bos-Genetic Kft. az egyik legsikeresebben működő termelő vállalat hazánkban a szaporítóanyag piacon.